Cuộc họp phát triển sản phẩm

September 11, 2021
tin tức mới nhất của công ty về Cuộc họp phát triển sản phẩm

Cuộc họp phát triển sản phẩm

 

BAITO luôn coi trọng việc phát triển sản phẩm và vận hành sản xuất, vì vậy BAITO đã tổ chức buổi hội thảo về sản phẩm vào ngày này.

 

tin tức mới nhất của công ty về Cuộc họp phát triển sản phẩm  0tin tức mới nhất của công ty về Cuộc họp phát triển sản phẩm  1tin tức mới nhất của công ty về Cuộc họp phát triển sản phẩm  2tin tức mới nhất của công ty về Cuộc họp phát triển sản phẩm  3tin tức mới nhất của công ty về Cuộc họp phát triển sản phẩm  4